Γεια. Είμαι ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

Όταν συζητώ με τους ανθρώπους που επικοινωνούν μαζί μου, συνήθως βρίσκουν τις εικόνες μου, «πολύ φυσικές» και «ζωντανές».

Όταν παρακολουθώ και καταγράφω μια ωραία οικογενειακή ιστορία, τέτοιες εικόνες είναι ο στόχος μου. Εικόνες που έχουν μέσα τους ζωή. Που περιγράφουν τους ανθρώπους, την προσωπικότητά τους και τα συναισθήματά τους αυτές τις στιγμές.

 

Hello, I am Vassilis Adamopoulos.

When people contact me, and the talk comes to what they think about my images, they usually describe them as “very natural and alive”.

When I am documenting a beautiful family story, such images are what I am looking for. Images that contain life. That describe people, their personality, and their feelings on those moments.

 

 

 

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

S e e   m o r e . . .